rover_artikelfoto.jpg  mg_artikelfoto.jpg


Het landelijk team van autoverzorgers in Nederland heet u van harte welkom.

 

De vereniging is ontstaan in 1969 en gaat sinds 2001 onder de naam Vereniging van
Nederlandse MG-Rover dealers door het leven.

De vereniging is een groep van met elkaar samenwerkende autobedrijven die de
collectieve belangen van deze autobedrijven behartigt. De aangesloten auto-
bedrijven vormen een wezenlijk onderdeel voor de serviceverlening in de
autobranche.

De autobedrijven bieden hun producten en diensten geheel zelfstandig aan en
beschikken over alle mogelijke faciliteiten om maatwerk aan bedrijven en
automobilisten te bieden. 

De vereniging kent een lange historie/reputatie in de autobranche. Vanuit
oorsprong richtten de bedrijven zich sterk op de door MG-Rover Nederland
geimporteerde automerken.

De gevolgen van het recente verleden hebben geleidt tot een verbreding van de
dienstverlening. De autobedrijven richten zich nu meer op de verkoop en nazorg
van vele merken van de auto-industrie.

De service-verlening aan de producten van MG en Rover en aan de andere
merken van de engelse auto-industrie zal onverminderd op dezelfde wijze
door de bedrijven worden uitgevoerd.

 

 

 

 

 

Laatst geupdate op ( woensdag 13 juni 2018 )